Chino Achiu

From Luchawiki
Chino Achiu
Chino Achiu
Name Chino Achiu
Real name Leong Tin-Kit Achiu
Nicknames
Name history Chino Achiu
Family
Maestro(s)
Birth date, location
Obituary date
Debut, location
Lost mask to
Height
Weight
Signature moves Tope
Titles:

Gallery

Chinoachiu2.jpg
Chinoachiu3.jpg